DHZ Vitanova slider

DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor

Rýchly kontakt

Mapa Vitanová

Marcel Tomlan

 • email@dhzvitanova.sk
 • 0903 845 946
 • Odkazy

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

  DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor
  Požiar trávnatého porastu šašiny

  Dňa 26.3.2017 o 13:10 hod.sme boli privolaný k požiaru suchej trávy nad našou obcou .Počet zasahujúcich hasičov Tambus 1+5,TATRA 815 1+3.17668592_1608092762553967_686379362_o

   
  Požiar trávnatého porastu

  Dňa 3.4.2017 o 13:10 hod.sme boli privolaný k požiaru suchej trávy nad našou obcou .17522507_1608092772553966_1010478328_o17776576_1608092795887297_955014592_o

   
  Rozhlasová relácia

  Vážený občania.

  Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom.

  Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!

  Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.

  V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.

  Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

  Fyzická osoba nesmie:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

  Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

  V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

  Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť a svoje aktivity nespájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie bez strát, začo Vám úprimne ďakujeme.

  Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.images_2

   
  Požiar v Brezovici

  Dňa 24.02.2017 o 9:10 hod.sme boli privolaný k požiaru v obci Brezovica, kde horeli zadné stavy ktoré bolo v blízkosti rodinného domu. Naša jednotka uskutočnila výjazd na TATRE 815 posádka 1+4 .16832019_1595447180484767_2220815892074603890_n

   
  « Začiatok Predchádzajúce12345678910 Ďalší Koniec»

  Strana 3 z 15