DHZ Vitanova slider

DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor

Rýchly kontakt

Mapa Vitanová

Marcel Tomlan

 • email@dhzvitanova.sk
 • 0903 845 946
 • Odkazy

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

 • Obec Vitanová
 • Oficiálna stránke obce Vitanová

  DHZ Vitanová - Dobrovoľný hasičský zbor Vitanová
  Rozhlasová relácia

  Vážený občania.

  Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom.

  Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!

  Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.

  V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.

  Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

  Fyzická osoba nesmie:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

  Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

  V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

  Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť a svoje aktivity nespájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie bez strát, začo Vám úprimne ďakujeme.

  Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.images_2

   
  Požiar v Brezovici

  Dňa 24.02.2017 o 9:10 hod.sme boli privolaný k požiaru v obci Brezovica, kde horeli zadné stavy ktoré bolo v blízkosti rodinného domu. Naša jednotka uskutočnila výjazd na TATRE 815 posádka 1+4 .16832019_1595447180484767_2220815892074603890_n

   
  Pozvánka na schôdzu

  Pozýve svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa

  11.2.2017(sobota) o 18:00 hod.na Obecnom úrade.Ohľadom pomoci

  pri  zabezpečovaní furmanských pretekov.

  images_6

   
  Zloženie výboru
  Zloženie výboru DHZ-Vitanová
                                  NA ROKY 2017 - 2022

  Funkcia Meno a priezvisko
  predseda DHZ Ing. Jaroslav Karas
  podpredseda DHZ Marcel Tomlan
  veliteľ DHZ František Ondrík
  tajomník Dušan Ondrík
  preventivár Juraj Karas
  referent mládeže Rastislav Drozd
  strojník Jaroslav Kovaľák
  strojník Daniel Kovaľák
  strojník Štefan Tomajka
  revízor Dalibor Ondrík
  pokladník Vladimír Kuľkovský
  člen výboru Štefan Karas
  člen výboru Dušan Čakloš
  člen výboru Jozef Kovaľák
  člen výboru Ján Viktor
  člen výboru Mgr .Dušan Kovaľák
  člen výboru
  člen výboru
  člen výboru
  člen výboru
  člen výboru
  člen výboru
  člen výboru
   
  pf 2017
  Zloha_pf_2017
   
  « Začiatok Predchádzajúce12345678910 Ďalší Koniec»

  Strana 1 z 13